0 comments on “Å vokse opp i sosiale medier”

Å vokse opp i sosiale medier

Dagens ungdomsgenerasjon er den første som hele sitt liv har vært omgitt av sosiale medier. Hvordan bruker unge sosiale medier, hvordan påvirkes de, og hvilke konsekvenser har det for oss som samfunn og skole?

av Lise Bjerke, som underviser i fransk, samfunnsfag og historie ved Oslo by steinerskole.

0 comments on “Fortelling i bevegelse”

Fortelling i bevegelse

Eurytmi med førsteklasse – Å bli bevisst kroppen sin og å bli fortrolig med verden utenfor en selv er to sentrale tema for eurytmiundervisningen i førsteklasse. Elevene er ferske verdensborgere. Gjennom de neste årene skal de vokse og finne sin form, både i kroppen og i sin indre verden.

Julia Smit intervjuer Eva Schickler- Rønningsbakken

0 comments on “Business – fred eller konflikt?”

Business – fred eller konflikt?

«En arbeider er sin lønn verd,» sa min morfar, fiskeren, lederen og losen fra Flekkerøy for femti år siden. Lenge trodde jeg at dette var en selvfølge, en slags rettighet alle mennesker har. Jeg var i alle fall sikker på at ledere og forretningsfolk som styrer norske virksomheter, sto for samme verdier. Men nå lurer jeg mer og mer på om denne rettigheten kun gjelder innenfor norske grenser og at de fleste av oss bryr oss fint lite om arbeidere som bor langt borte?!

av Ragnhild Nilsen