Vi deler hele dette nummer med jer. Det handler om overgange i barne og ungdomslivet, overgange af betydning for resten af livet.
Det er nu et år siden Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud og Steinerbarnehage Forbundet blev en del af tidsskriftet. Det fejrer vi ved at dele hele # 4 2017 med jer. God fornøjelse med læsningen!