Historikk

Steinerbladet er et norsk/dansk pedagogisk og kulturelt tidsskrift. Tidsskriftet har sine røtter i et pedagogisk tidsskrift utgitt av det antroposofiske miljøet i Bergen fra 1938, Mennesket, og et tidsskrift utgitt ved steinerskolen i Oslo fra 1952, Ny skole.

Tidsskriftet i Oslo var en viktig faktor i gjenoppbyggingen av Steinerskolen i Oslo etter de vanskelige krigsårene. Den første redaktøren var Jens Bjørneboe, og tidsskriftet hadde som ambisjon å allmenngjøre og bringe skolens pedagogiske grunnlag inn i tiden. Da Steinerskolen i Oslo flyttet til Hovseter i 1962 ble tidsskriftets navn i 1965 endret til Steinerskolen, og i 1977 ble tidsskriftet Steinerskolen slått sammen med Mennesket.

I 2002 ble Steinerskolen et nordisk tidsskrift som utgis av Steinerskoleforbundet i Norge og  Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark. Tidsskriftet har norske og danske artikler.

I 2017 inngikk Steinerskolen et nytt samarbeid med danske og norske steinerbarnehager, og det ble besluttet å bytte navn til Steinerbladet.

Norske redaktører etter Jens Bjørneboe har vært Dan Lindholm, Svein Bøhn, Arve Mathisen, Hans Tarjei Skaare, Eli Tronsmo og Ninon Onarheim. Danske redaktører, fra 2002, har vært Irmelin Stockmarr, Birgitte Ravn Olesen og Randi Pisani.

Opplaget er på 11 000 og bladet utkommer fire ganger i året; mars, juni, september og november.

Tidsskriftet har en norsk redaktør, Ninon Onarheim, og en dansk redaktør, Randi Pisani, og et redaksjonsråd som består av: Astrid Bjønness, Arne Øgaard, Hilde Lengali, Gry Alsos, Grete Gulbrandsen, Zilla Pedersen, Saskia Henriksson og Fredrikke Torpp Larsson og Steingrimur Njálsson. Hans Tarjei Skaare har ansvar for abonnement, annonsering og regnskap. Grafisk design: Anagram design ved Ida Ødegaard.

Bli skribent eller tips oss

Har du en god penn eller en artikkel du mener kunne passe i tidsskriftet, send til norsk redaktør eller dansk redaktør.

 • Innsendte artikler må være maks 5500 tegn og bilder eller illustrasjoner legges ved
 • Husk forfatternavn og kontaktopplysninger
 • Skriv kort hva din bakgrunn er: utdannelse/stilling/tilknytning til skole/institusjon
 • Send med et portrettfoto
 • Tekster sendes til redaktionen i  word- eller odf-format.
 • Illustrasjoner og tabeller sendes separat, marker i teksten der du ønsker at de brukes
 • Bidrag som trykkes honoreres etter faste satser

Skrivetips

Vi bidrar gjerne i skriveprosessen. Dersom du skal i gang med å skrive en artikkel, kan det være lurt å sende en disposisjon eller noen tanker om artikkelen til redaksjonen.

 • Vær bevisst hvem leserne dine er, og formuler deg deretter.
 • Overskrifter skal signalisere hva teksten handler om, og samtidig vekke leserens nysgjerrighet.
 • Tenk over hva ditt budskap er og ha dette som en ledetråd i skriveprosessen.
 • Lange og kompliserte setninger kan som regel deles opp.
 • Gi gode forklaringer på fagterminologi og ”interne” begreper.

Deadline

Frister for 2018 er: 1/18 – 4. januar, 2/18 – 13. mars, 3/18 – 1. august, 4/18 – 18.september

Rettigheter

Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og redigere innsendte artikler, den endelige artikkel blir forelagt skribenten for godkjenning.

Artikler publisert i tidsskriftet Steinerbladet arkiveres og distribueres i tidsskriftets artikkelsamling, som fortløpende oppdateres og kan bestilles på minnepinne eller ved elektronisk innlogging for medarbeidere i skolene. Utvalgte artikler vil bli gjort tilgjengelige via tidsskriftets hjemmeside.  Steinerskoler og andre samarbeidspartnere kan på forespørsel og med kildehenvisning, publisere artikler på sine hjemmesider. Bidragsytere som ikke ønsker at deres artikler offentliggjøres utover i tidsskriftet, skal selv melde i fra til redaksjonen.

Annonser i tidsskriftet

Vi har et lite utvalg annonser i hvert nummer. Stillingsutlysninger, invitasjon til kurs/samlinger og annonser kan sendes til tidsadm@steinerskolen.no . Våre annonsepriser er: 1/1 5000 kr, 1/2 2500 kr, 1/4 1250 kr. Det er mulig å få rabatt ved kjøp av flere annonser. Frist for å sende inn annonser er de samme som for artikler. Vi kan hjelpe til med utforming av annonser mot et mindre honorar.