0

Teknologi er livskunnskap

tek4

Teknologien er en stor del av vår hverdag. Den er stadig mer avansert og dermed mindre gjennomskuelig. Vi er fulle av beundring over hva teknologien kan utrette, men kjenner ofte ikke dens virkemåte. Fremveksten av teknologien skaper stadig nye studie- og arbeidsfelt. Samfunnet trenger spesialister på ethvert teknologisk område, noe som også påvirker skole­systemet. Mens spesialiseringen foregår på høyskole- og universitetsnivå, er behovet økende for en grunnleggende forståelse og interesse for teknologi blant elever i grunnskolen. Teknologi vies stor oppmerksomhet i den norske skolen. Hva så med steinerskolen? Har den rukket å bli gammelmodig i løpet av sin snart hundreårige eksistens?

0

Tavletegning som pedagogisk verktøy

manen-astronomi-8-klasse

I mange offentlige skoler er kritt-tavla borte. Først ble den byttet ut med white board som man bare kunne skrive på med tusj. Deretter kom «smart board», den interaktive tavla som reagerer på berøring og kan vise både tekst og bilder. På steinerskolene har vi i liten grad tatt disse hjelpemidlene i bruk. Bunner dette i bakstreversk teknologifobi, eller kan det være fordi kritt-tavla faktisk kan være en bedre formidler av tekst og bilder enn det overheader, prosjektorer, white og smart boards kan være i skolen?

av Helge Olsen

0

Generasjon prestasjon

gen2

Vi lever i en tid der man måles og veies og stadig finnes for lett – eller som regel for tung. Noen har skapt idealer som vi ikke kan leve opp til, men som vi likevel strever etter å nå. Vi tillater andre å sette agendaen og definere vår manglende vellykkethet. Vi bombarderes med påminnelser til alle døgnets tider. Det er vanskelig selv for oss voksne å beholde gangsyn og balanse. Tiden er moden for et oppgjør med disse kreftene! Menneskelig egenverd er ikke en målbar enhet, det er en absolutt. Det er ikke det du presterer, kunnskapen eller kroppsfasongen din som definerer din verdi.

Av Gry Veronica Alsos

0

Det handler om å være den som begynner

astrid1

Hver gang jeg møter Astrid, lærer jeg noe nytt. Hun er som en russisk dukke av prosjekter; det første prosjektet du får høre om er helstøpt og vakkert, men under der finnes et nytt prosjekt, like helhetlig og eventyrlig, og under der ett til og ett til og enda ett. Alle dukkene med hver sin spennende historie, men likevel beslektet. Og så mange at du ikke tror det er mulig for ett menneske å ha kraft til alt dette. Heldige er de som hadde henne som lærer, for maken til forbilde! Astrid er klok, hjertevarm og med et engasjement som har gitt henne venner i hele verden. Hun er et levende bevis på at det nytter – at det lille en person kan gjøre, kan endre livet for mange, mange mennesker.

0

Business – fred eller konflikt?

syerske

«En arbeider er sin lønn verd,» sa min morfar, fiskeren, lederen og losen fra Flekkerøy for femti år siden. Lenge trodde jeg at dette var en selvfølge, en slags rettighet alle mennesker har. Jeg var i alle fall sikker på at ledere og forretningsfolk som styrer norske virksomheter, sto for samme verdier. Men nå lurer jeg mer og mer på om denne rettigheten kun gjelder innenfor norske grenser og at de fleste av oss bryr oss fint lite om arbeidere som bor langt borte?!

av Ragnhild Nilsen

0

WOW-day

wow5

Den 12. april stillede alle overskoleelever på Rudolf Steinerskolen i Odense deres arbejdskraft til rådighed for det inter­nationale hjælpearbejde «Waldorf One World» – WOW-Day. Siden 1994 har Steiner­skoleelever fra hele verden samlet mere end 3 mio. Euro ind til skoleprojekter for udsatte børn. Normalt ligger WOW-Day i oktober og november, men rundt om i Odense blev der her i det spirende forår malet mure og lavet havearbejde, arbejdet i en børnehave og hos private, presset æblemost og sunget på gaden. Eleverne tjente ca. 15.000 kr, som nu bliver fordelt mellem de to udvalgte projekter – et gadebørnsprojekt i Brasilien og en arabisk skole i Israel.

Af Frida Møl Kristensen og Sophia Smith

0

Identitet og resonans

am2

– å tenke sammen og å tenke selv.

Det er noe gåtefullt med tenkningen. Liksom Augustin når han filosoferte over tiden, vil mange erfare at naturligvis vet jeg hva tenkning er, men hvis jeg må forklare mer nøyaktig eller skrive om det, da blir jeg usikker. For hva er tenkningen? Hva gjør vi når vi tenker? Snakker vi om én tenkning eller om mange? Kan man lære å tenke? Som foreldre og lærere vil vi gjerne forstå hvilken rolle tenkningen spiller i elevenes læring og utvikling? Spørsmålene er mange og svarene likeså.

0

Den globale litteraturen

kart bok

Lenge var litteratur oversatt til norsk ensbetydende med europeiske og amerikanske bøker, men med globaliseringen fra 80-tallet har det forandret seg, og i dag er det ikke uvanlig med oversatte bøker fra land de fleste aldri har lest noe fra. Det gir mulighet til å utvide vår horisont, bli kjent med mennesker i helt andre kulturer og på den måten oppleve at menneskene ler og gråter, elsker og hater og er bare mennesker overalt.