0

Steinerbladet

Tidsskriftet har inngått et nytt samarbeid. Fra høsten 2017 kommer tidsskriftet ut også til foreldre og pedagoger tilknyttet steinerbarnehagene i Danmark og Norge. I den forbindelse var et navnebytte naturlig. Velkommen til Steinerbladet – pedagogikk, samfunn og kultur.