0 kommentarer på “Lesehunden Molly”

Lesehunden Molly

Siden våren 2016 har blandingshunden Molly og jeg med jevne mellomrom besøkt fjerde (nå femte) klasse ved Steinerskolen på Skjold. Besøkene er et ledd i vår praksis som DAP- og lesehundekvipasje gjennom Norske Terapihundskolen, og blir – kort fortalt – gjennomført ved at én og én elev leser for Molly, med meg selv som passiv tilskuer.

av Trine Rygh

0 kommentarer på “Blekkspruten”

Blekkspruten

Mennesket omtales gjerne som skapningens krone. Men enhver er seg selv nærmest, og det finnes andre kandidater. En av dem er blekkspruter. Blekkspruter forbløffer både fordi de er så komplett annerledes og likevel så merkelig like oss selv. Særlig de bunnlevende artene, runde i kroppen og med store og grublende øyne, er usedvanlige skapninger. Egentlig har de ingen virkelig kropp, men består mer av et knippe armer eller bein som omkranser en munnåpning, og som går over til noe som mest minner om frittsvevende hoder. På latin kalles de da også «hodeføttinger» (Cephalopoda).

av Markus Lindholm

0 kommentarer på “Norske dinosaurer”

Norske dinosaurer

I 1960 ble funnene av fotspor fra dinosaurer på Svalbard en verdenssensasjon. Dette var det første udiskutable beviset på at dinosaurer hadde levd i nordlige områder. Innen dinosaur-forskningen regnes dette som da vår forståelse av dinosaurenes biologi forandret seg for alltid. Sporene var 123 millioner år gamle og fra begynnelsen av krittperioden. Svalbard var den gangen noe lenger sør, omtrent der Nord-Trøndelag ligger i dag på 65 grader nord. Dette betyr at dinosaurene som levde på Svalbard, opplevde forskjellige årstider og kanskje snø!

av Jørn H. Hurum