0 comments on “Fortelling i bevegelse”

Fortelling i bevegelse

Eurytmi med førsteklasse – Å bli bevisst kroppen sin og å bli fortrolig med verden utenfor en selv er to sentrale tema for eurytmiundervisningen i førsteklasse. Elevene er ferske verdensborgere. Gjennom de neste årene skal de vokse og finne sin form, både i kroppen og i sin indre verden.

Julia Smit intervjuer Eva Schickler- Rønningsbakken