0 comments on “Identitet og resonans”

Identitet og resonans

– å tenke sammen og å tenke selv.

Det er noe gåtefullt med tenkningen. Liksom Augustin når han filosoferte over tiden, vil mange erfare at naturligvis vet jeg hva tenkning er, men hvis jeg må forklare mer nøyaktig eller skrive om det, da blir jeg usikker. For hva er tenkningen? Hva gjør vi når vi tenker? Snakker vi om én tenkning eller om mange? Kan man lære å tenke? Som foreldre og lærere vil vi gjerne forstå hvilken rolle tenkningen spiller i elevenes læring og utvikling? Spørsmålene er mange og svarene likeså.

0 comments on “Den globale litteraturen”

Den globale litteraturen

Lenge var litteratur oversatt til norsk ensbetydende med europeiske og amerikanske bøker, men med globaliseringen fra 80-tallet har det forandret seg, og i dag er det ikke uvanlig med oversatte bøker fra land de fleste aldri har lest noe fra. Det gir mulighet til å utvide vår horisont, bli kjent med mennesker i helt andre kulturer og på den måten oppleve at menneskene ler og gråter, elsker og hater og er bare mennesker overalt.

0 comments on “Programmering -en kreativ prosess”

Programmering -en kreativ prosess

I dagens samfunn er stadig flere prosesser programmerte, og teknologien vi forholder oss til, er kodet til å respondere på våre handlinger. Jeg har introdusert mine elever for programmering via tre programmer i IKT-undervisningen på ungdomstrinnet. Jeg er helt sikker på at det er lurt å investere tid og åpne for en dypere forståelse for hvordan programmering foregår. Ved å prøve ut Scratch, Kodu og LEGO Mindstorms har elevene fått utforske ulike måter å programmere på. Hvilke fremtidige utfall våre timer med programmering kan få, er spennende å tenke på, om enn vanskelig å spå.