0 kommentarer på “Kampen for kreativiteten”

Kampen for kreativiteten

Kreativitet er en grunnleggende menneskelig ferdighet som alle fødes med – og som er nøkkelen til suksess, uansett hva du ønsker å drive med. Kreativitet er ikke begrenset til noe bare kunstnere og reklamefolk forstår seg på, det er en allment menneskelig evne og må verdsettes og vektlegges som sentralt for menneskehetens utvikling – intet mindre.

0 kommentarer på “Lærelyst og kunnskap”

Lærelyst og kunnskap

I skoleåret 2014/15 hadde jeg det privilegium å være student igjen. Etter 18 år som lærer satt jeg selv på skolebenken. Jeg skulle lære naturfag; fysikk, kjemi, biologi, geologi, botanikk og zoologi. Emner jeg interesserer meg for, som jeg har undervist i, men som jeg ønsket å få større kunnskap om. Spent og forventningsfull møtte jeg opp til den første forelesningen i fysikk. Jeg gledet meg til å bli geleidet inn til en dypere forståelse av den naturgitte verden, som vi er en del av.

sitatikon2Forbindelsen mellom den ytre verden og mitt indre gjennom kunnskap, er en vesentlig forutsetning for å føle meg hjemme i verden, at jeg hører til her.

0 kommentarer på “Kan man tænke det uendelige?”

Kan man tænke det uendelige?

– og er det uendelige det samme som «så længe vi orker?»

Vi er i 2. videregående på Oslo By Steinerskole. Vi skal have periodeundervisning med hovedtemaet differentialregning, som er en vigtig disciplin med bred anvendelse indenfor både naturfag og samfundsfag. Det, som er det centrale i differentialregning er, at man lærer at regne med størrelser, som er uendeligt små. Disse størrelser er altså ikke en tusindedel eller en milliontedel eller en milliardtedel af noget. De er virkelig uendeligt små.

0 kommentarer på “Livsnær tenkning”

Livsnær tenkning

Det er lett å tenke seg hvordan verden bør være, hvordan en ideell skole skal utformes eller hvordan mennesker kan leve sammen. I tenkningen kan vi forestille oss hva som helst. Når det er så vanskelig å realisere disse forestillingene, kan det være fordi tenkningen ikke er tilstrekkelig fri, for lite virkelighetsnær eller fordi tanker og følelser ikke er samstemte. Et hovedmål i Steinerskolen er å stimulere barna i utviklingen av en fri, fantasirik, hjertevarm og virkelighetsnær tenkning. Et lite innblikk i det særegne ved Goethes fargelære belyser hva dette kan innebære.

sitatikonUten bevisst tenkning kommer vi ikke langt. Men det er vanskelig å finne de tankene som kan bringe oss og samfunnet dit vi vil.

0 kommentarer på “Praksis i Sør-Afrika”

Praksis i Sør-Afrika

De er lærerstudenter på Steinerhøyskolen, Maria Gystad, Linda Strandmyr og Hilde Lilleøren. Som en del av lærerutdanningen oppfordres alle studenter til å ta en praksisperiode i utlandet. Disse studentene valgte å reise til Sør-Afrika og ha praksis på Hermanus Waldorf School, som ligger sør for Cape Town. Det ble en viktig reise.